ALEFELD KREMER jest to kancelaria francusko-niemiecka w Toulouse.

Mecenas Peter Alefeld i Mecenas Christoph Kremer, fundatorzy tej kancelarii, są wpisani jako francuscy adwokaci à la Cour w Toulouse i niemiecki Rechtsanwälte w Munich.

Dzieki naszym kompetencjom w prawie francuskim i w prawie niemieckim, udzielamy rad prawnych we Francji i w Niemczech.

W przepadku spraw spornych, reprezentujemy Was przed sądem francuskim i niemieckim.

Proponujemy Wam rozstrzygnięcia w prawie francuskim, w prawie niemieckim i prawie miedzynarodowym.